PHP-guiden

Välkommen till Webbdesignguidens PHP-guide!

Vad är PHP?

PHP står för PHP Hypertext Preprocessor och är ett mycket populärt scriptspråk för att skapa dynamiska webbplatser, system och applikationer. PHP är open source och helt gratis att använda.
Genom att använda PHP tillsammans med en databas så kan man skapa t.ex. kundregister, köp-och-sälj-script, communities, publiceringsverktyg och en uppsjö med liknande system där information dynamiskt läggs till, tas bort och ändras.
Man kan se PHP som ”ett snäpp mer avancerat” än HTML och som används för mer avancerade funktioner där HTML inte räcker till.

PHP sparas i ett dokument med filändelsen .php. Oftast så innehåller ett php-dokument både PHP-kod och HTML-kod. PHP-koden körs på servern och resultatet skickas tillbaka som vanlig HTML till webbläsaren. Av denna anledning ser du bara HTML-kod om du går in på en sida byggd i PHP och kollar i källkoden.

Vad behöver jag?

Det går att ladda ner PHP och installera det på datorn för att testa på PHP, men det absolut enklaste är att ha ett konto hos ett webbhotell med PHP installerat, vilket inkluderar de allra flesta webbhotell. Chansen är stor att du redan har ett webbhotellkonto om du håller på så pass mycket med hemsidor att du vill prova på PHP.

Syntax

Man inleder PHP-kod med <?php och avslutar med ?>.
Man skriver ut text med funktionen echo. Såhär skulle ett komplett dokument med enda uppgiften att skriva ut ”Hur är läget, världen?” i PHP se ut:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
</head>
<body>

<?php
echo ”Hur är läget, världen?”;
?>

</body>
</html>

Skulle du spara denna kod i ett PHP-dokument och ladda upp på en server och sedan gå in och kolla källkoden så skulle du bara se HTML-kod, ingen PHP-kod.

Variabler

Variabler är ”behållare” för att förvara information. I PHP anger man variabler med dollartecken. Exempel:

$namn = ”John”;
echo ’Jag heter’ $namn;

Reaultatet av koden ovan blir ”Jag heter John”.

Variabler är skriftlägeskänsliga: $variabel och $Variabel är två olika variabler, och det går inte att använda åäö i variabelnam. $hälsning funkar alltså inte, dock fungerar $halsning = ”Hallå!” utmärkt.

Arrays

En array används för att lagra flera värden i en och samma variabel. Exempel:

<?php
$frukter = array(”Banan”,”Apelsin”,”Mango”);
echo $frukter[0];
?>

I exemplet ovan skapar vi en array som heter frukter med värdena Banan, Apelsin och Mango. För att ”komma åt” värdena så skriver array:ens namn följt av platsen som den frukt vi vill åt ligger på, omgivet av hakparenteser. Tänk på att det första värdet startar på 0, inte på 1. Därför kommer exemplet ovan att skriva ut ”Banan”.

Arrays är mycket användbara och används ofta tillsammans med funktioner. Exempelvis finns count() för att få fram på vilken position i en array som ett särskilt värde finns. Du kan sortera en array i stigande ordning med sort() eller i fallande ordning med rsort(). Du kan kolla ifall ett värde finns i en array med in_array(). Exempel på användande av arrays i praktiska exempel kommer längre fram i denna guide!

Funktioner

Funktioner hjälper PHP-programmeraren utföra komplexa uppgifter med bara ett par tecken kod. PHP har över 1000 inbyggda funktioner, och dessutom kan man skapa sina egna funktioner.
Här är ett exempel med den inbyggda funktionen str_replace() som kan byta ut ord i en variabel:

<?php
echo str_replace(”Nickelback”,”Metallica”,”Jag gillar Nickelback!”);
?>

I exemplet ovan förvandlas ”Jag gillar Nickelback!” till det mycket mer politiskt korrekta ”Jag gillar Metallica!”
str_replace() kräver tre parametrar för att fungera, nämligen str_replace(sökEfter, ersättMed, ursprungsMening). Alltså, först anger du vilket ord funktionen ska söka efter, sen anger du det nya ordet som ska in, och sist anger du den mening som funktionen ska söka i. Alla dessa parametrar kan också anges med variabler. Ett lite mer avancerat exempel:

<?php
$ursprungsMening = ”Jag brukar lyssna på band!”;
$lyssnarMetallica = str_replace(band, Metallica, $ursprungsMening);
$lyssnarNickelback = str_replace(band, Nickelback, $ursprungsMening);

echo ’Jag har bra musiksmak! ’ . $lyssnarMetallica . ’ Bra va?’;
echo ’<br>’;
echo ’Jag har dålig musiksmak! ’ . $lyssnarNickelback . ’ Synd va?’;
?>

Exemplet ovan kommer att skriva ut:

Jag har bra musiksmak! Jag brukar lyssna på Metallica! Bra va?
Jag har dålig musiksmak! Jag brukar lyssna på Nickelback! Synd va?

Villkorssatser

Med villkorssatser kan man ange villkor för OM och NÄR någonting ska ske i koden. Såhär funkar det:

if (villkor) {
Kod som körs om villkoret är sant
}
else {
Kod som körs om villkoret inte är sant
}

Man anger alltså villkoret som ska uppfyllas inom parenteser, och det som ska hända skrivs inom klammerparenteser. Ett exempel:

<?php
$band = ’Metallica’;

if ($band == Metallica) {
echo ’Tjoho!’;
}
else if ($band == Nickelback) {
echo ’Buuu!’;
}
else {
echo ’Hmm…’;
}
?>

Kör man koden ovan kommer ”Tjoho!” att skrivas ut. Skulle man ändra variabeln $band till Nickelback skulle ”Buuu!” skrivas ut. Skulle man byta ut $band till t.ex. Rolandz skulle ”Hmm…” skrivas ut.

Ett svar på ”PHP-guiden”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *